Excerpt for Čierni Vtáci by , available in its entirety at SmashwordsSmashwords Edition, License Notes


This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com or your favorite retailer and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

Čierni Vtáci

Dlhé stĺporadie pospájané lanami
nevidím kde začína,

ani kde končí.
Pred očami mám iba krátky úsek
tak ako v živote.


A tam sedia čierni vtáci.
Na pozadí šedomodré mračná ako z olejomaľby
v popredí len ja
tak malý oproti tým stĺpom.
Prilietajú ďalší vtáci

a postupne si sadajú.


Sú neobvykle ticho, akoby na niečo čakali.
Je jeseň, odlietajú na juh.
Som ako oni
mohol by som letieť s nimi,
na krídlach mám však putá človečenstva.

Hluk dažďa


Ranný hluk dažďa

a ty stojíš v tom šere
len tak,
polonahá telom i dušou
padáš ako kvapky
na nepopísané listy papiera,

tie sa rozpadnú
skôr ako mohli byť popísané.

A kto za to môže?
Ja? Ty? Oni?
Zbytočné to riešiť
to ti nevysvetlím.


Ostaň
na ničom nezáleží
aj tie listy sú mi ukradnuté.


Zmizla si skôr ako som stihol zmiznúť ja
Ostal tu už len dážď
Inak ticho

prázdno.

Smútok


Ty smútok, môj starý priateľ
skoro som ťa stratil
na okamih si mi zmizol
Strácaš sa ako spomienka na mňa
ktorú mala ona
rovnako ako fotku, ktorá časom stmavne.
Už sú to dni
a budú to týždne
mesiace, možno aj roky
nemám ani len papier
na ktorý by som t
ieto slová spísal
ten pocit však neodišiel
pocit lásky, ktorý mi dala.
Prečo nič nie je večné?
Prečo mám topiť seba v mori alkoholu?
Nemá to zmysel
chcem ostať s tebou, priateľ môj
aj keď ťa odkopnem
vždy sa vrátiš
lebo ty, moje druhé ja
ty si nesmrteľný medzi nami
smútok
neopúšťaj ma

Zima


Prišla tak nečakane
aj som jej prítomnosti bol rád,
nie však dlho.


Koho klamem?
Neznášam tú zimu,

jej chladný kabát
chladnejší než moje srdce,
ktoré ťa tak naliehavo odmieta.

A ty ma prosíš,
ba aj plačeš
Tvojim slzám sa nedokážem prizerať.
Nemôžem, nechcem.


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-3 show above.)